หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โกรกพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
     
 
  NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ยินดีต้อนรับค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“ สังคมปลอดภัย มุ่งให้บริการสาธารณะ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์ อบต.โกรกพระ
  พันตำรวจตรี ธวัช เดชครุฑ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
 
“ซื่อสัตย์ วิสัยทัศน์กว้างไกล ตั้งใจพัฒนา ค้ำจุนชาวประชา โปร่งใสตรวจสอบได้”
วิสัยทัศน์ผู้นำ อบต.โกรกพระ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
 
 
พันธกิจ
   
  ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า
  พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ
  พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
 
 
ยุทธศาสตร์
   
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  พัฒนาการอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
  การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
กลยุทธ์
   
  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร
  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
    ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
    สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
    พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว
    อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
    พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ : 056 - 291141 โทรสาร : 056 - 291473
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
จำนวนผู้เข้าชม 7,112,371 เริ่มนับ 9 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-2804857